NOTICIES DE General

Concurs #NoEmToquesElWhatsapp

NTW 2018 p1

Els premis pretenen reconéixer els projectes de diverses modalitats artístiques que tracten sobre la promoció de la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes i la prevenció de la violència contra les dones.

Participants
– Associacions juvenils inscrites en el cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut en la Comunitat Valenciana.
– Centres educatius de la Comunitat Valenciana.
Els treballs hauran d’estar realitzats per
tres joves, almenys, amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys.

Import
Es concediran tres premis a cadascuna de les cinc modalitats artístiques establides
(fotografia, vídeo, arts escèniques, música i arts plàstiques). La dotació econòmica de cada premi serà de 500 €€.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el
6 de novembre de 2018.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/20/pdf/2018_8657.pdf

https://mimporta.info/concurs-noemtoqueselwhatsapp/

INFORMACIÓ SOBRE AJUDES A L’ESTUDI

Podeu consultar els següents enllaços

BEQUES PER A ESTUDIS NO UNIVERSITARIS

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-no-universitarios.html

BEQUES PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE RECOLÇAMENT

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
40890
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación yFormación Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico2018-2019

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40890.pdf

PARADES I HORARI AUTOBUSOS:DIA 10 DE SETEMBRE, PRIMER DIA DE CLASSE

Us mostrem l’horari d’autobusos per al primer dia de classe.  A partir del dimarts, l’horari serà el mateix, però una hora abans perquè l’alumnat entrarà a les 8;00 hores.

RAFELGUARAF I L’ÈNOVA – LA POBLA LLARGA

CHAMBITOS

Ruta 1. 

08.35 h Rafelguaraf (C/Hernan Cortes)

08.38 h C/ San Juan Montañes

08.40 h Riu Rau 

08.45 h Huerto de Hisalma

Ruta 2.

08.35 h L’Enova  (para bus redonda )

08.40h Tossalnou (plaza)

08.45 h Rafelguaraf(C/ Hernan cortes )

08.47 h Rafelguaraf (san juan Montañes) 

MANUEL- LA POBLA LLARGA

TRANSVIA

Ruta 1

8: 38 : Manuel: C/ Ángel

8:40: C/ Félix Rodríguez de La Fuente

Ruta 2 (Entra en San Joanet)

8:45 San Joanet

A partir del dia 11 de setembre l’horari de l’autobús serà el mateix però una hora abans.

Gràcies

 

HORARI PRIMER DIA DE CLASSE, 10 SETEMBRE 2018

Us presentem l’horari d’entrada i eixida de l’alumnat al centre previst per al primer dia de classe 10 de setembre. Tan prompte com siga possible us mostrarem la informació sobre l’autobús escolar.

ENTRADA I EIXIDA DE L’ALUMNAT EL PRIMER DIA DE CLASSE:

10 SETEMBRE 2018

ALUMNAT

ENTRADA

EIXIDA

1r, 2n, 3r ,4t ESO

9:00 hores

13:00 hores

1r, 2n BATXILLERAT

10:15 hores

13:00 hores

1r, 2n FPB

10:15 hores

13:00 hores

LA MATÈRIA DE RELIGIÓ CATÒLICA EN BATXILLERAT

El dia 25 de juny de 2018 la Sala quarta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,  davant del recurs presentat per l’ Associació de Professors de Religió en Centres estatals de la Comunitat Valenciana /APPRECE) ,  adopta una mesura cautelar en què s’indica el següent: “debera incluirse la religión en segundo curso de Batxillerat manteniendo el sistema anterior”

La  Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport -després  de l’anàlisi de la normativa relacionada amb l’assignatura de religió-  observa que des de la dècada dels anys 70  no s’impartia Religió Catòlica en l’últim curs anterior a l’accés a la Universitat i per aquest motiu i pel fet que la Direcció General de Centres i Personal Docent ja té elaborada la plantilla de Religió de Secundària del pròxim curs,  sol·licita un aclariment al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana davant la mesura cautelar esmentada en el paràgraf anterior.

El dia 19 de juliol l’esmentat tribunal comunica la interlocutòria aclaridora de la mesura cautelar indicant el següent: “Aclara que la medida cautelar supone la obligación de ofrecer Religión en 2º de Bachillerato”

Per aquest motiu s’haurà d’oferir la Religió Catòlica com una matèria més específica d’opció en les mateixes condicions que la resta i per a això l’alumnat que vullga cursar-la deurà de modificar la seua matrícula, substituint la matèria d’opció de què estava matriculat per la de Religió Catòlica. Aquest procés deurà realitzar-se en el centre els primers dies de setembre.