Concurs #NoEmToquesElWhatsapp

NTW 2018 p1

Els premis pretenen reconéixer els projectes de diverses modalitats artístiques que tracten sobre la promoció de la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes i la prevenció de la violència contra les dones.

Participants
– Associacions juvenils inscrites en el cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut en la Comunitat Valenciana.
– Centres educatius de la Comunitat Valenciana.
Els treballs hauran d’estar realitzats per
tres joves, almenys, amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys.

Import
Es concediran tres premis a cadascuna de les cinc modalitats artístiques establides
(fotografia, vídeo, arts escèniques, música i arts plàstiques). La dotació econòmica de cada premi serà de 500 €€.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el
6 de novembre de 2018.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/20/pdf/2018_8657.pdf

https://mimporta.info/concurs-noemtoqueselwhatsapp/