Material didàctic a adquirir per part de les famílies per al curs 2016/17

Atenent al que s’especifica a l’apartat 2n de l’article 6è de l’ORDRE 26/2016, de 13 de juny:

“No formaran part del banc de llibres aquells materials didàctics no susceptibles de ser reutilitzats (material complementari: workbook, quaderns d’exercicis…), que, per les seues característiques, no puguen ser reutilitzats en cursos posteriors.”

Seguidament s’especifica per cursos els quaderns d’exercicis que les famílies hauràn de comprar perquè no formen part del Banc de Llibres del centre:

1r ESO

Anglès Way to English ESO 1 New Workbook Burlington 1 978-9963-51-631-5
Francès Chapeau 1 cahier d’activités Editorial Pearson Longman 1 842053429-3

 

2n  ESO

Anglès Way to English ESO 2 New Workbook Burlington 1 978-9963-51-637-7
Francès PARACHUTE 2 Cahier d’activités Editorial SANTILLANA 1 8490490953

 

3r ESO

Anglès Way to Englsih ESO 3 New Workbook Burlington 1 978-9963-51-643-8
Francès Chapeau 2 Cahier d’activités Editorial Pearson Longman 1 842053433-6

 

4t ESO

Anglès Way to Englsih ESO 4 New Workbook Burlington 1 978-9963-51-649-0