Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior

prepararse-examen-2

ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen
les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i
grau superior corresponents a la Formació Professional
del sistema educatiu en l’àmbit de gestió de la Comunitat
Valenciana. [2016/3675]